Arbeidsongeschiktheid melden | Legal & General Arbeidsongeschiktheid melden | Legal & General

Arbeidsongeschiktheid melden

Als u arbeidsongeschikt wordt, wilt u een paar dingen snel weten:

 • Hoe u uw arbeidsongeschiktheid bij Legal & General moet melden.
 • Wat er daarna gebeurt.

Arbeidsongeschiktheid melden

 • U of uw adviseur meldt uw arbeidsongeschiktheid.

Dit kan per: Telefoon: (035) 625 25 25

E-mail: underwriter@landg.nl

 • Binnen 3 werkdagen ontvangt u een aanmeldingsformulier arbeidsongeschiktheid.
 • U kunt het formulier aan ons terug sturen per e-mail naar: underwriter@landg.nl

of  per post naar:

Legal & General Underwriting & Claims Antwoordnummer 140 1200 VB  Hilversum

Wat gaan wij dan voor u doen?

Na ontvangst van de door u ingevulde formulieren beoordelen wij de ontvangen gegevens. Ons team Medisch Advies kan bijvoorbeeld informatie opvragen bij uw huisarts of specialist. Het kan ook zijn dat wij nog aanvullende informatie van u nodig hebben. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen. Als alle benodigde stukken zijn ontvangen en beoordeeld ontvangt u van ons binnen twee weken schriftelijk bericht. Hierin staat of u recht heeft op premievrijstelling en/of arbeidsongeschiktheidsrente en hoe hoog de premievrijstelling of arbeidsongeschiktheidsrente zal worden.

Wanneer ontvangt u de teveel betaalde premie retour of een arbeidsongeschiktheidsrente

U ontvangt premie terug of krijgt een arbeidsongeschiktheidsrente na de toekenning door Legal & General en na het verstrijken van de eigen risico periode. De arbeidsongeschiktheidsrente wordt uitgekeerd aan het eind van elke maand. Meer informatie leest u in de brochure ”Arbeidsongeschikt, en dan?

Wat zijn uw verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid?

Bent u arbeidsongeschikt , dan verwachten wij van u dat u:

 • uw arbeidsongeschiktheid binnen 3 maanden na het ontstaan hiervan aan ons meldt
 • zich direct onder medische behandeling te stelt en blijft
 • er alles aan doet om spoedig te herstellen en dat u geen dingen doet of nalaat die het herstel kunnen belemmeren of vertragen
 • ons alle informatie geeft die nodig  is om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen
 • ons alle informatie geeft over uw inkomen en/of uitkeringen en werkzaamheden die u  doet
 • ons gelijk meldt als er een verandering  in uw arbeidsongeschiktheid is of als u weer een (gedeeltelijke) aan het werk gaat (ook tijdens de eigen risico termijn)

Bovengenoemde punten kunt u ook terugvinden in uw polisvoorwaarden.