Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Legal & General Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Legal & General

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Legal & General neemt haar verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op het gebied van mens en milieu. Hiervoor zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden die goed zijn voor onze (toekomstige) klanten, onze medewerkers en onze samenleving.

Onze klanten

Onze ambitie is om de verwachtingen van klanten te overtreffen. Dit ligt in lijn met de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars. Een belangrijk uitgangspunt van de Code Verzekeraars (Code)  is “het centraal stellen van de klant als voorwaarde voor continuïteit van de verzekeraar”. Lees meer.

Onze samenleving

Legal & General onderkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als investeerder in landen en bedrijven en heeft oog voor het milieu.

Bij onze beleggingsactiviteiten houden wij bewust en actief rekening met de invloed van maatschappelijke criteria, sociale aspecten en milieu-afwegingen. De wijze waarop wij hieraan uitvoering geven, is vastgelegd in het duurzaam beleggingsbeleid. Terugdringen van papiergebruik en energie zijn twee belangrijke pijlers van het milieubeleid. Wij sturen aan op digitalisering van alle productaanvragen en daarmee op vermindering van papierverbruik. Lees meer.

Onze medewerkers

Aangezien Legal & General een kennisintensieve organisatie is en het voornaamste kapitaal bestaat uit de mensen die er werken met al hun kennis en vaardigheden, besteden wij al jaren aandacht aan het verbeteren en onderhouden van deze capaciteiten. Onze overtuiging is dat in de financiële dienstverlening goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers het verschil maken. Voor de beste oplossing en de beste service zijn ook de beste mensen nodig. Lees meer.

image